top of page

富衛保險

我們摒棄了一半保險業嘅傳統,用一個新的概念去重新設計,懸浮式的服務櫃檯,塑造出一個更加通透嘅,而半透光玻璃間隔,可以營造出一個半私人嘅空間

bottom of page